het plan
locatie
de stad
wonen
vrijheid

Druk bezochte informatiebijeenkomst park Fort Krayenhoff29-11-2017

 

We kijken terug op een bijeenkomst waar zeker 80 omwonende en belanghebbende aanwezig waren in de bouillonzaal op het Honigcomplex.

Doelstelling van deze avond was een formele start te maken met de uitwerking van de plannen voor het park, het bespreken van de uitgangspunten en het voorstellen van de ontwerpers van het park Fort Krayenhof, Martien van Osch voor de inrichting  en Jeroen Schipper voor de bebouwing in het park. 
Daarnaast is er gesproken over het proces dat we willen doorlopen en hebben ook aanvullende wensen opgehaald voor de inrichting van het park.

Globaal is de planning voor de komende periode:

 

Voorjaar 2018:                    Presentatie  1e ontwerp ( We houden u op de hoogte)
Zomer/Najaar 2018:           Vaststelling inrichtingsplan incl. bebouwing
4e kwartaal 2018:                Wijziging bestemmingsplan
2de/3e  kwartaal 2019:        Startbouw appartementen
2019/eind 2020:                 Aanleg park


Mocht u nog ideeën hebben welke tijdens deze bijeenkomst niet naar voren zijn gebracht, dan kunt u deze alsnog mailen naar info@waalfront.nl .


U vindt hier de presentatie

 

 

 


DOOR communicatie & vorm