het plan
locatie
de stad
wonen
vrijheid

Informatiebijeenkomst over het Waalfront24-04-2018

Dinsdag 24 april was in een drukbezochte Bouillonzaal van het Honigcomplex  een informatiebijeenkomst over het Waalfront. Daar werden de plannen voor Park Fort Krayenhoff en het ‘Waalkwartier’ (Honigcomplex en slachthuis) gepresenteerd.

Park Fort Krayenhoff
Op 28 november vorig  jaar zijn de randvoorwaarden voor het park besproken met direct omwonenden en zijn ideeën opgehaald. De architecten presenteerden het eerste ontwerp van het park inclusief de appartementen.  Impressie:


‘Waalkwartier’

De terreinen van het Honigcomplex en het slachthuis ontwikkelen we onder de werktitel ‘Waalkwartier’. Tijdens de bijeenkomst presenteerde de architect een eerste schets van de indeling van het Waalkwartier. Ook vertelde hij welke onderdelen van het Honigcomplex mogelijk behouden kunnen blijven en welke niet. Hieronder vindt u een aantal schetsen. Let op: dit is geen eindbeeld, maar een tussenstand.

Vervolg
De architecten gaan in de komende weken aan de slag met het definitieve ontwerp voor het park. Ook wordt het stedenbouwkundige plan voor het Waalkwartier uitgewerkt. De globale planning is als volgt: