het plan
locatie
de stad
wonen
vrijheid

Uitnodiging inloopavond / overige informatie Waalfront03-12-2018

 

1. Uitnodiging inloopavond Waalfront 24 januari
Enige tijd terug kondigden wij aan waarschijnlijk in november een inloopavond over het Waalfront te organiseren. Met als hoofdonderwerpen: de bestemmingsplannen Dijkkwartier Oost (bebouwing Weurtseweg / Laan van Oost-Indië) en Park Fort Krayenhoff (aanleg park met 3 appartementengebouwen). Het is echter niet gelukt om de bestemmingsplannen op tijd klaar te hebben. De inloopavond is daarom verschoven naar:

24 januari 2019 van 18.30 tot 20.30 uur in de Bouillonzaal van het Honigcomplex.

De inloopbijeenkomst staat in het teken van de genoemde bestemmingsplannen Dijkkwartier Oost en Park Fort Krayenhoff, en de bijbehorende inspraakprocedures. 

Het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront (OBW) is aanwezig om u ook over andere belangrijke ontwikkelingen bij te praten, zoals het Waalkwartier Honig/slachthuis en de verdere aanleg van de Laan van Oost Indië. U bent van harte uitgenodigd voor de inloopbijeenkomst.

Heeft u vragen  over de bestemmingsplannen dan kunt u contact opnemen met de projectleider Stephanie Wolff: telefoonnummer 024-3299735, of mailadres s.wolff@nijmegen.nl.

2. Overige informatie Waalfront
Hieronder volgt informatie van het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront over andere actuele ontwikkelingen en activiteiten in het Waalfront:

Sloop slachthuis
Er is een aannemer geselecteerd voor de sloop van het slachthuis. In december start de noodzakelijke asbestsanering in de gebouwen. Dit gebeurt op een veilige manier –voornamelijk binnen de gebouwen- de omgeving zal hier weinig van merken.

De daadwerkelijke sloop van de gebouwen start naar verwachting tussen februari en maart 2019. De vrachtwagens zullen het sloopafval vervoeren via de Havenweg en de Weurtseweg op werkdagen tussen 09:00-15:00 uur. De aannemer zal er alles aan doen om de overlast van geluid en stof te minimaliseren. Zo worden de bebouwing en de betonconstructies bijvoorbeeld machinaal geknipt en dus niet met een sloophamer neergehaald. De sloopwerkzaamheden vinden plaats in de tijd van het jaar met een hoge luchtvochtigheid en een relatief grote kans op neerslag. Ontstaat er toch hinderlijke stof, dan wordt er water gesproeid.

Mocht u tijdens de sloopwerkzaamheden desondanks een klacht hebben of vragen, dan kunt u Ontwikkelingsbedrijf Waalfront mailen via: info@waalfrontnijmegen.nl

Batavia/Koningsdaal
Maart 2019 start de verkoop van de woningen in de blokken 1 en 2 aan de Waal van het deelgebied Batavia/ Koningsdaal Noord. De verwachting is dat de bouwwerkzaamheden dan najaar 2019 starten. De voorbereidingen hiervoor - het bouwrijp maken - lopen.

Verleggen kabels en leidingen voor Laan van Oost Indië
Half maart 2019 starten de voorbereidingen voor het verder aanleggen van de Laan van Oost-Indië vanaf de Waalbandijk en voor de nieuwbouw Dijkkwartier Oost. Dit betekent dat er kabels en leidingen moeten worden verlegd. Dat kan tijdelijk wat ongemak opleveren voor het fiets- en autoverkeer. Ook hier wordt geprobeerd de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Sloop woningen  Weurtseweg  (Dijkkwartier-Oost)
De planning is erop gericht om nog voor de kerst deze woningen volledig te slopen.

 

 

DOOR communicatie & vorm