het plan
locatie
de stad
wonen
vrijheid

Voorbereidende werkzaamheden voor het bouwen van het deelproject Dijkkwartier Oost27-02-2019

De voorbereidende werkzaamheden voor het bouwen van het deelproject  ‘Dijkkwartier Oost’ en de verlenging van de Laan van Oost-Indië in het Waalfront zijn gestart. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het verleggen van kabels en leidingen. Het gaat hier om het gebied Lijnbaanstraat, Weurtseweg en Waalbandijk tot aan de Ferrie Portierstraat.


Dit betekent  dat er de komende maanden in het gebied graaf- en andere werkzaamheden moeten plaatsvinden.

De doorgaande routes blijven beschikbaar (soms met een tijdelijke maatregel/omlegging). Het totale werk heeft een doorlooptijd van circa 8 maanden (tot november 2019) en het is onontkoombaar dat er in die periode ook sprake zal zijn van enige overlast voor fiets- en autoverkeer. Er wordt geprobeerd om deze overlast zoveel mogelijk te beperken.

Hieronder ziet u de planning in detail.

25 februari – 4 maart
- Lijnbaanstraat en Havenweg: plaatsing buizen. Alle woningen en panden blijven bereikbaar.
- Waalbandijk: opbreken bestaand fietspad en aanleg nieuw fietspad Waalbandijk. Er komt tijdelijk een fietspad over het terrein van het slachthuis.
- Plaatsing bouwhekken boven en beneden de Waalbandijk.

13 – 27 mei
- Weurtseweg, hoek Dijkstraat: grond uitgraven onder het voetpad en leggen kabels. De woningen langs de Weurtseweg zijn bereikbaar met planken. Het voetpad is in de week van 10 juni weer begaanbaar.

3 juni – 15 juli
- Lijnbaanstraat-Marsstraat
(Weurtseweg): grond uitgraven. De inritten van bedrijven zijn bereikbaar. Wel zal de rijbaan op de Weurtseweg tijdelijk smaller zijn. De bushalte wordt in deze periode tijdelijk verplaatst naar de zijde Weurtseweg ter hoogte van nummer 108 (overzijde Havenweg). Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden wordt deze voor of na de zomervakantie teruggeplaatst.

1 – 15 juli
- Kruising Havenweg, Lijnbaanstraat, toegang haven en Havenweg 10: aanleg kabels en leidingen. Alle panden blijven bereikbaar.
- Ter hoogte van de Dijkstraat/Weurtseweg: aanleg kabels. Tijdens deze werkzaamheden is er tijdelijk een wegversmalling.

19 augustus – 4 november
- Rooien oude kabels en leidingen langs de Lijnbaanstraat ter hoogte van de hondenuitlaat, speeltuin en fietscrossbaan. In deze periode zijn deze voorzieningen een paar dagen buiten gebruikt daarna worden deze weer hersteld.

- Rooien oude kabels in de Dijkstraat.
- Rooien oude kabels en leidingen Weurtseweg (Marsstraat-Lijnbaanstraat). 
- Rooien oude kabels en leidingen parallel aan de Lijnbaanstraat.
- Rooien van kabels Lijnbaanstraat aansluiting Weurtseweg.
 
Bij al deze werkzaamheden geldt dat de woningen bereikbaar blijven.

NB; Op dit moment loopt de Bestemmingsplanprocedure voor de bouwplannen van  Dijkkwartier Oost. De daadwerkelijke bouw van deze woningen zal pas van start gaan na het afronden van deze procedure. Meer informatie hierover kunt u vinden tot 6 maart op www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0268.BP8003.ON01 

Heeft u nog vragen of opmerkingen, zowel nu als tijdens de uitvoering van werkzaamheden, dan kunt u bellen met Antoine Ruijs, toezichthouder Ontwikkelingsbedrijf Waalfront  telefoon 06-2229850. Wanneer Antoine Ruijs niet bereikbaar is,  dan kunt u bellen met mevrouw Ilse Mom, telefoon 024 – 329 3990 van het Ontwikkelingsbedrijf Waalfront.

Met vriendelijke groet,

Directie Ontwikkelingsbedrijf Waalfront

 

DOOR communicatie & vorm